Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.06.2019
Naslov: Izterjava neplačane parkirnine na HR po odvetniku iz HR
Številka: 0712-1/2019/1557
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da je v lanskem letu ena od upravnih enot posredovala podatke o lastništvu vašega vozila slovenskemu odvetniku, le ta pa hrvaškemu odvetniku ... Pravna podlaga, zavedena v informacijskem sistemu na Ministrstvu za infrastrukturo, ki vodi evidenco o lastništvih vozil, je bila "delo s stranko". Kdo je bila stranka, v sistemu ni zavedeno. Zanima vas, ali je UE v konkretnem primeru ravnala zakonito.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da se izven konkretnega inšpekcijskega postopka (brez ugotavljanja vseh okoliščin primera) ne more opredeliti do zakonitosti ravnanja inšpekcijskih zavezancev v konkretnem primeru. IP pa je v zvezi s pridobivanjem podatkov lastnikov oziroma uporabnikov vozil po slovenskem odvetniku za izterjavo neplačanih parkirnin na Hrvaškem v preteklosti že vodil inšpekcijski postopek. Zaključek in ugotovitve je IP predstavil v sporočilu za javnost Informacijski pooblaščenec (IP) je zaključil postopek inšpekcijskega nadzora v primeru pridobivanja podatkov lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil, z dne 29.03.2017, ki je dostopno na spletni strani IP.

 

Do vprašanja, ki je podobno vašemu se je IP opredelil tudi v mnenju Poziv odvetnika za plačilo parkirnine v tujini, št. 0712-1/2019/1516, z dne 21.06.2019. Mnenje je dostopno na spletni strani IP.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                         

Anže Novak, univ. dipl. prav.      

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo