Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.08.2019
Naslov: Dostop do lastnih psiholoških testov
Številka: 0712-1/2019/1822
Vsebina: Delovna razmerja, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da je vaš bivši delodajalec izvedel psihološko testiranje pred nastopom službe, pri izbrani organizaciji aprila 2018. Zanima vas, ali imate pravico do vpogleda/kopije v izvedeno testiranje? Na koga se obrnete - delodajalca ali izvajalca testiranj? Ali lahko zahtevate izročitev vse dokumentacije glede na to, da je delovno razmerje že končano? Ali je morda treba v biti v zvezi s tem pozoren še na kaj drugega?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da lahko vložite pri kateremkoli upravljavcu vaših osebnih podatkov zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (pravica dostopa do osebnih podatkov po členu 15 Splošne uredbe). Pomembno je zlasti, kateri upravljavec ima dokumente. Vseh dokumentov v zvezi s psihološkimi testiranji delodajalci pogosto niti ne prejmejo, temveč prejmejo zgolj obrazložitev, ki se nanaša na postavljene kriterije za izbor zaposlenega. Za uveljavljanje pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki lahko uporabite obrazec, ki je dostopen na spletni strani IP (Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP).

 

Če je izvajalec psiholoških testiranj npr. izvajalec medicine dela ali drug izvajalec zdravstvene dejavnosti, potem lahko pri njem vložite zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo. Uporabite lahko tudi obrazec, ki ga je pripravil IP (Zahteva za seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo (Obrazec ZPacP 41-3)).

 

Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki lahko preberete tudi na Spletni strani IP (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/) oziroma na spletni strani, ki jo je IP pripravil za pomoč posameznikom pri uveljavljanju njihovih pravic po Splošni uredbi (https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/). Več o pravici do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo, si lahko preberete na spletni strani IP pod naslednjo povezavo: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/pravice-pacientov/

 

IP ob zgoraj navedenem še opozarja, da se zaradi interesov varstva intelektualne lastnine, glede na prakso IP v pritožbenih postopkih pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma lastno zdravstveno dokumentacijo v primeru psiholoških testov in upoštevajoč vse okoliščine konkretnega primera izvaja na način, da prosilcu ne omogoča, da pridobi fotokopijo dokumenta, ki predstavlja varovano avtorsko delo.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka