Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.08.2019
Naslov: Seznam otrok za zobozdravstveni pregled
Številka: 0712-1/2019/1796
Vsebina: Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje o možnostih za posredovanje seznama otrok izvajalcu preventivnih zobozdravstvenih pregledov otrok. Kot pogodbeni izvajalec zobozdravstvene preventive otrok imate dolžnost in obveznost skrbeti za otroke od starosti 0 - 18 let v občini. S preventivo začenjate pri 2-3 letih, zato potrebujete podatke novorojenih otrok.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

IP je glede podobnih vprašanj že izdal več mnenj, zato vam predlagamo, da si jih preberete na naši spletni strani s pomočjo iskalnika po mnenjih, in sicer mnenja št.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

   

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka