Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.06.2019
Naslov: Objava plačilne liste v zaprti Facebook skupini
Številka: 0712-1/2019/1422
Vsebina: Delovna razmerja, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je vaš nekdanji delodajalec objavil vaše plačilne liste v zaprti skupini na Facebooku. Prosite nas za nasvet, kaj je v takšnem primeru mogoče storiti.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma izpostavlja, da v sklopu neobvezujočega mnenja vsekakor ne more presojati konkretnih dejanj obdelav, temveč lahko to stori šele v okviru inšpekcijskega postopka, zato v nadaljevanju podaja splošna pojasnila.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago. Pravne podlage ureja prvi odstavek člena 6 Splošne uredbe, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V konkretnem primeru pojasnjujete, da gre za zaprto Facebook skupino. V zvezi s tem lahko pojasnimo, da bi objave posameznikov znotraj članov zaprte skupine na Facebooku lahko razumeli kot izjemo zasebne rabe (c točka člena 2(2) Splošne uredbe), če gre za objave fizičnih oseb brez povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo. V skladu z uvodno določbo 18 Splošne uredbe osebne ali domače dejavnosti ne sodijo pod varstvo Splošne uredbe in lahko vključujejo tudi korespondenco na družbenih omrežjih.

 

Vendar pa takšne objave predstavljajo obdelavo osebnih podatkov, ki je varovana po Splošni uredbi, če so povezane s poklicno ali komercialno dejavnostjo. V primeru navedene izjeme namreč Splošna uredba ne varuje osebnih podatkov, kar pa še ne pomeni, da je objavljanje osebnih podatkov znotraj zaprte Facebook skupine tudi sicer zakonito (morebitna civilna in kazenska odgovornost – npr. kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov, 143. člen Kazenskega zakonika).

 

V vašem primeru verjetno, ne gre za tak primer, saj navajate, da gre za objave delodajalca. Posledično gre verjetno za obdelavo osebnih podatkov, ki presega zasebno rabo, kar bi pomenilo, da Splošna uredba velja tudi za konkretno obdelavo. V takem primeru obdelava, v kolikor pravna podlaga za razkritje plačilnih list ni zagotovljena, ne bi bila v skladu s Splošno uredbo. Kakor smo že uvodoma pojasnili, te ocene ne moremo opraviti v okviru neobvezujočega mnenja.

 

V kolikor menite, da gre za kršitev Splošne uredbe lahko podate prijavo pri IP, na podlagi katere lahko slednji odpre inšpekcijski postopek.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP