Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.05.2019
Naslov: Način odjave od storitve
Številka: 0712-1/2019/1063
Vsebina: Pravne podlage, Privolitev
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede načina odjave od storitve Moneta. Kot ste pojasnili se ob prvem plačilu s storitvijo Moneta vključi letna naročnina na to storitev, za

izklop Monete pa je potrebno izpolniti obrazec in ga poslati operaterju. Potrebno je natisniti in izpolniti obrazec, kupiti znamko in obrazec poslati po pošti ali pa skenirati obrazec in ga poslati po elektronski pošti. Zanima vas, ali je to skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da Splošna uredba neposredno ne ureja načina odjave od storitev, kjer je primarna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v pogodbi s posameznikom na podlagi točke 1b člena 6 Splošne uredbe, po kateri je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Splošna uredba ne ureja in ne predpisuje načina prekinitve pogodbe s posameznikom.

 

Če bi bila pravna podlaga v privolitvi posameznika, čemur tu ni tako, pa bi veljali pogoji iz 3. točke člena 7 Splošne uredbe, ki določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. O tem se pred privolitvijo obvesti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolitev pa mora biti enako enostavno preklicati kot dati.

 

Kot smo pojasnili zgoraj pa gre v konkretnem primeru za izvajanje pogodbe s posameznikov in ne v privolitvi posameznika, zato način preklica oziroma prekinitve pogodbenega razmerja ni predpisan. Menimo tudi sicer, da možnost podaje preklica s skeniranjem ustreznega obrazca in pošiljanjem po e-pošti ni pretirana.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                   

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke