Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2019
Naslov: Prepoved obdelave pred smrtjo
Številka: 0712-1/2019/934
Vsebina: Bančništvo, Razno
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 15. 4. 2019, v zvezi s 23. členom ZVOP-1, prejeli vaše vprašanje glede tega, kdo je naslovnik prepovedi posredovanja osebnih podatkov, in sicer glede vpogleda dedičev v bančne transakcije pred smrtjo. Zanima vas tudi, v kakšni obliki mora biti dana prepoved.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam posredujemo naslednje neobvezujoče pojasnilo:

 

1. Naslovnik prepovedi, ki jo lahko poda vsak posameznik za časa svojega življenja glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, je upravljavec teh osebnih podatkov (npr. banka za bančne podatke).

 

2. Prepoved mora biti pisna, posebne obličnosti pa niso predpisane. Banka lahko ob osebnem obisku preveri identiteto izjavitelja, zaradi česar overjen podpis v tem primeru ni potreben. V primeru pošiljanja prepovedi po pošti, se banka sama lahko odloči, da bo zahtevala overjen podpis na prepovedi. Dovolj je upravna overitev.

 

3. Če umrli ni podal prepovedi, je obseg seznanitve s podatki (s strani dedičev) odvisen od izkazanega pravnega interesa.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP