Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Identifikacija posameznika v DŠ
Številka: 0712-1/2019/1048
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Sindikati
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem pojasnjujete, da ste po pooblastilu svoje članice pri delodajalcu vložili zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. Za namen identifikacije posameznice, na katero se nanašajo osebni podatki, pa je delodajalec zahteval posredovanje njene davčne številke. Zanima vas ali je to ustrezno z vidika varstva osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uresničevanje pravice dostopa do osebnih podatkov je temeljna pravica posameznikov po Splošni uredbi. V zvezi z identifikacijo posameznikov pri uresničevanju njihovih pravic, člen 12 (6) Splošne uredbe določa, da brez poseganja v člen 11 lahko upravljavec, kadar ima upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo iz členov 15 do 21, zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V skladu z načelom odgovornosti mora »upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika« izkazati upravljavec zbirk osebnih podatkov. Če glede na konkretne okoliščine delodajalec presodi in izkaže, da obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto članice sindikata, v imenu katere sindikat vlaga zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, potem je zahteva za identifikacijo posameznika prek davčne številke lahko upravičena. Kot navedeno, pa je za takšno presojo in njeno utemeljitev odgovoren upravljavec zbirke. IP pa lahko skladnost obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru presoja zgolj v okviru konkretnega pritožbenega ali inšpekcijskega postopka. 

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik

Informacijska pooblaščenka