Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.05.2019
Naslov: Podatek o vpogledih v zdravstveno dokumentacijo
Številka: 0712-1/2019/1013
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, kako in kje lahko podate zahtevo za preverbo (nepooblaščenih) vpogledov v vaše zdravstvene osebne podatke.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna uredba v 15. členu ureja pravico dostopa oz. seznanitve z osebnimi podatki. Med drugim lahko na podlagi navedene pravice na upravljavca osebnih podatkov naslovite zahtevo za pridobitev informacij glede uporabnikov oz. kategorij uporabnikov, ki so jim bili vaši osebni podatki posredovani (točka c prvega odstavka člena 15 Splošne uredbe). Na ta način se lahko seznanite komu so bili izven upravljavca posredovani vaši podatki. Zahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke (npr. v konkretnem primeru je to lahko določena bolnišnica). Preverjanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov znotraj upravljavca, pa lahko izvede IP v okviru inšpekcijskega postopka.

 

Za več informacij, kako uveljavljati navedeno pravico vas napotujemo na našo spletno stran:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP