Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Montaža videonadzornih kamer
Številka: 0712-1/2019/262
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, kdo lahko fizično namesti videonadzorni sistem ali alarm. Namreč podjetja po navadi navajajo, da imajo za montažo posebne licence, tečajev za te licence pa ne najdete nikjer.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

ZVOP-1 ureja področje videonadzora v določbah od 74. do 77. člena. Določbe se osredotočajo predvsem na različne kriterije za zakonito vzpostavitev videonadzora, urejajo obdelavo in zavarovanje osebnih podatkov. ZVOP-1 pa ne določa posebnih kriterijev ali certifikatov, ki bi jih predhodno morali pridobiti subjekti, ki se ukvarjajo z montažo videonadzornih sistemov.

 

Vas pa napotujemo na naše smernice o videonadzoru: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf. Med drugim lahko na strani 5 pridobite informacije o področni zakonodaji, ki podrobneje ureja druge aspekte videonadzora (npr. Zakon o zasebnem varovanju, za nadzor katerega je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve), IP pa za tolmačenje te zakonodaje ni pristojen.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP