Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.04.2019
Naslov: Pravilnik o varnosti
Številka: 0712-1/2019/759
Vsebina: Občine, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za informacijo, če obstaja oziroma kje lahko najdete vzorec pravilnika o varnosti osebnih podatkov, ki bi bil usklajen s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Pojasnjujemo, da Splošna uredba o varstvu podatkov izrecno ne zahteva, da bi morali upravljavci sprejeti »pravilnik o varnosti«. Natančnejše kriterije glede pravilnika o varnosti bo verjetno določal novi zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki pa še ni bil sprejet.

 

IP po novi Splošni uredbi še ni sprejel novega pravilnika o varnosti podatkov. Morebitne spremembe, ki jih lahko uvede ZVOP-2 pa bo IP implementiral in prilagodil glede na sprejet zakonodajni okvir. Glede na navedeno torej IP trenutno ne more ponuditi na razpolago niti »vzorca pravilnika« niti »novega pravilnika o varnosti podatkov IP« ki bi bil »prilagojen na Splošno uredbo o varstvu podatkov«.

 

Hvala za vaše razumevanje in lep pozdrav