Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.11.2020
Naslov: Objava imena na zapisniku sestanka etažnih lastnikov
Številka: 07121-1/2020/1898
Vsebina: Privolitev, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje, če je skladno s pravili varstva osebnih podatkov na oglasno desko večstanovanjske stavbe razobesiti zapisnik sestanka etažnih lastnikov, z navedbo imena in priimka osebe, ki je na sestanku podala predlog za določeno izboljšavo – pod pogojem, da se ta oseba s tem strinja. Navajate, da upravnik trdi, da to ni v skladu z zakonom. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP je v dosedanjih mnenjih (npr. mnenje IP št. 0712-1/2019/1014, z dne 2.5.2019) pojasnil, da je objava osebnih podatkov v zapisniku zbora etažnih lastnikov na oglasni deski dopustna na podlagi osebne privolitve (podlaga za objavo je utemeljena v skladu s določbo 6(1)(a) Splošne uredbe).

 

IP ob tem dodaja, da mora biti osebna privolitev skladno s pogoji Splošne uredbe prostovoljna, konkretna, informirana, nedvoumna in dokazljiva. Za njeno izkazovanje pa je odgovoren upravljavec, kar je v primeru upravljanja večstanovanjskih stavb praviloma upravnik. Glede na navedeno je morda razumeti tudi zadržanost upravnika pred tovrstnimi objavami, saj kadar upravljavec ne more izkazati skladnosti privolitve, se šteje, da privolitev ni veljavna, za kar lahko upravnik kot upravljavec osebnih podatkov tudi odgovarja.

 

Več o pogojih veljavne privolitve si preberite na spletni strani IP: Privolitev.

 

Lep pozdrav,

 

               

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav

informacijska pooblaščenka