Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.11.2020
Naslov: Paypal, suspektna kraja osebnih podatkov
Številka: 07121-1/2020/1730
Vsebina: Razno, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem navajata, da ste s strani Paypala dobili zahtevek za avtorizacijo računa. Od vas so zahtevali nekaj osebnih podatkov ter fotografijo osebne izkaznice.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Glede na vaše navedbe, obstaja velika verjetnost, da gre klasično prevaro preko elektronske pošte (angl. Phishing). Pri phishingu gre za krajo podatkov, ki storilcu omogočijo dostop do spletnih storitev v našem imenu in v skrajnem primeru tudi krajo našega denarja.

 

Več o njem si lahko preberete na spletni strani Si-Certa: https://www.cert.si/si/varnostne-groznje/phishing/

 

V kolikor sumite, da ste bili žrtev zlorabe, vam svetujemo, da zadevo prijavite Policiji.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec