Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.09.2020
Naslov: SMS obveščanje
Številka: 07121-1/2020/1598
Vsebina: Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Navedli ste, da ste prejeli SMS sporočilo s strani NIJZ, ki vas poziva, da si naložite aplikacijo #OstaniZdrav. Navajate tudi, da vaša telefonska številka ni nikjer objavljena in sprašujete, kako je NIJZ prišel do vaše številke, ali so bile pri tem kršene vaše pravice do varstva osebnih podatkov in kdo jih je kršil.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Glede vašega vprašanja vas napotujemo na novico, ki jo je IP objavil na svoji spletni strani in je dostopna na:

https://www.ip-rs.si/novice/o-zakonitosti-posiljanja-sms-sporocil-za-promocijo-aplikacije-ostanizdrav-s-strani-operat-1202/

 

V novici je pojasnjeno, da je pošiljanje sms sporočil v Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju: ZEKom-1). Predlagamo vam, da se z svojim vprašanjem obrnete na Agencijo za komunikacijska omrežja RS (AKOS), ki je pristojna za nadzor nad ZEKom-1.

 

Sprašujete tudi, kako je NIJZ prišel do vaše telefonske številke. Kolikor je IP seznanjen, do prenosa telefonskih številk na NIJZ ni prišlo, ampak SMS sporočila pošilja vsak operater sam. Kljub temu pojasnjujemo, da ima vsak posameznik skladno s 15. členom Splošne uredbe pravico dostopa posameznika, ki mu omogoča, da od upravljavca osebnih podatkov (torej operaterja v vašem primeru) pridobi informacije o obdelavi osebnih podatkov, med drugim tudi uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki. Več o pravici do dostopa si lahko preberete na spletni strani TiOdločaš: https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/, kjer je na voljo tudi obrazec, ki ga lahko uporabite pri uveljavljanju svoje pravice.

 

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo