Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.09.2020
Naslov: Soglasje nošenje mask
Številka: 07121-1/2020/1596
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Navedli ste, da je vaš sin učenec 4. razreda osnovne šole. Nošenje maske je v skupnih prostorih priporočljivo (ni obvezno). Vaš sin maske ne nosi, šola pa zaradi tega od vas zahteva izjavo o nenošenju maske. Zanima vas, ali sme šola zahtevati takšno izjavo.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Glede vašega vprašanja vas napotujemo na že izdano mnenje IP št. 07121-1/2020/1555 z dne 08. 09. 2020. V mnenju si lahko preberete, pod katerimi pogoji se šteje privolitev za veljavno pravno podlago skladno s Splošno uredbo. Kot smo navedli v mnenju, je IP glede zbiranja in posredovanja osebnih podatkov učencev, ki ne nosijo mask, uvedel inšpekcijski postopek, v katerem bo presojal usklajenost takega ravnanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Po zaključku inšpekcijskega postopka bo IP svoje ugotovitve objavil na spletni strani www.ip-rs.si.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo