Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.09.2020
Naslov: SMS obveščanje
Številka: 07121-1/2020/1597
Vsebina: Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Navedli ste, da vam NIJZ pošilja sporočila tako na službeno kot na zasebno telefonsko številko. Telefonske številke niste nikjer objavili, prav tako se z ničemer niste strinjali. Ugotavljate, da gre za kršitev GDPR in nas prosite za usmeritve pri ukrepanju, da takšnih obvestil ne bi prejemali več.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Glede vašega vprašanja vas napotujemo na novico, ki jo je IP objavil na svoji spletni strani in je dostopna na:

https://www.ip-rs.si/novice/o-zakonitosti-posiljanja-sms-sporocil-za-promocijo-aplikacije-ostanizdrav-s-strani-operat-1202/

 

V novici je pojasnjeno, da je pošiljanje sms sporočil v Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju: ZEKom-1). Predlagamo vam, da se s svojim vprašanjem obrnete na Agencijo za komunikacijska omrežja RS (AKOS), ki je pristojna za nadzor nad ZEKom-1. Več o pravnih podlagah za posredovanje sporočil npr. v namene promocije, kot izhajajo iz ZEKom-1, pa si lahko preberete tudi v že izdanem mnenju IP št. 07121-1/2020/1570 z dne 11. 09. 2020.

 

V upanju, da vam bo naše napotilo v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo