Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.06.2020
Naslov: Mnenje glede postavitve portala za podajo mnenj o delodajalcih
Številka: 07121-1/2020/987
Vsebina: Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Moderne tehnologije, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje, ki se nanaša na spletni portal, kjer bi uporabnik lahko podal svoje osebno mnenje o svojem (sedanjem ali prejšnjem) delodajalcu (pozitivno ali negativno). Kot pojasnjujete bi radi ustvarili profesionalen in zaupanja vreden portal, in menite da bi morali vsakega uporabnika preveriti pri pristojnem organu oz. zavodu, in sicer ali je uporabnik dejansko bil/je zaposlen pri delodajalcu, za katerega je podal mnenje na spletnem portalu v izogib izmišljenim lažnim objavam, neresničnim osebam itd. Vse osebne podatke, tudi davčno številko (z katero menite, da bi jo bilo najlažje preveriti) bi podal uporabnik sam, zato iz strani pristojnega organa oz. zavoda ne bi bilo potrebno posredovati nobenih osebnih podatkov. Spletni portal bi potreboval samo potrdilo, da je uporabnik delal pri delodajalcu, za katerega je podal mnenje. Nobenih drugih podatkov se ne bi preverjalo ali zahtevalo. Na spletnem portalu bi uporabnik pred oddajo mnenja, oddal dovoljenje, privolitev skladno z zakonom za obdelavo podatkov in pooblastil portal (administratorja) za pridobitev potrdila v njegovem imenu. Objavljeno mnenje ne bi bilo javno pred potrditvijo uporabnika, da je pri delodajalcu bil oz. je zaposlen.


Zanima vas na kakšen način, če je sploh možno, bi (spletni portal) kot tretja oseba, lahko to preveril?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je treba upoštevati, da točnosti in pravilnosti podanih mnenj obiskovalcev praktično ni mogoče preveriti, saj gre lahko za povsem subjektivna mnenja, ki so si med seboj lahko zelo različna.

 

S podatki o tem, od kdaj do kdaj je bil posameznik zaposlen in pri katerem delodajalcu v RS po naši oceni razpolagata Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Finančna uprava RS (FURS), saj morajo delodajalci omenjenima organoma sporočati določene podatke za potrebe prispevkov in davkov. Oba organa prek svojih portalov zagotavljata tudi določene e-storitve posameznikom, ki lahko posamezniku omogočajo tudi pridobitev svojih podatkov oziroma dokazil, zato predlagamo, da preverite razpoložljive e-storitve omenjenih organov oziroma se za več informacij obrnete nanju.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke