Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.10.2020
Naslov: Neposredno trženje prek SMS
Številka: 07121-1/2020/1837
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do omejitve, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis v katerem navajate, da od določenega podjetja že 3 leta prejemate oglasne SMS-e na svoj mobilni telefon. Navajate, da jim svojega soglasja za SMS trženje niste podali. Zanima vas, kaj lahko storite, da ne boste več prejemali njihovih oglasnih SMS-ov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje.

 

IP pojasnjuje, da je za kršitve v zvezi z neposrednim trženjem po SMS sporočilih pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS: https://www.akos-rs.si/). Prijavo torej lahko podate na AKOS.

 

IP dodaja, da se lahko s pravili neposrednega trženja seznanite v prispevku NEPOSREDNO TRŽENJE: LAHKO GA OMEJITE, PREKLIČETE – ODLOČITEV JE VAŠA - TIODLOCAS.SI.

 

Posameznik ima tudi pravico od upravljavca kadarkoli brezplačno zahtevati seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (člen 15 Splošne uredbe). V okviru te pravice lahko posameznik zahteva tudi informacijo o tem, za kakšen namen upravljavec obdeluje njegove osebne podatke, kakšen je predviden rok hrambe, itd. Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in povezavo do obrazcev najdete na naši spletni strani (tiodlocas.si): ŽELIM VEDETI, KAJ POČNEJO Z MOJIMI PODATKI. Pritožbeni organ v zadevah dostopa ali seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je Informacijski pooblaščenec RS.

 

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Anže Novak

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka