Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.09.2020
Naslov: Videonadzor v dvigalu poslovne stavbe
Številka: 07121-1/2020/1558
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem sprašujete ali lahko postavite kamero v dvigalo poslovne stavbe? Dvigalo uporabljajo zaposleni v podjetjih v stavbi in stranke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

IP pojasnjuje, da ZVOP-1 v tretjem odstavku 77. člena izrecno prepoveduje izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. Tako izhaja tudi iz smernic IP glede izvajanja videonadzora (str. 14):

 

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ.dipl.prav.,

Svetovalec pooblaščenca za preventivo