Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.09.2020
Naslov: Merjenje telesne temperature zaposlenih na vhodu v delovne porstore
Številka: 07121-1/2020/1663
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje glede merjenja telesne temperature zaposlenih ob vstopu v delovne prostore. Zanima vas ali je to zakonito in ali ste upravičeni, da merjenje odklonite?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da je merjenje telesne temperature zaposlenih ob vstopu na delo pogojno dopustno, pod pogoji, ki jih je IP opredelil v mnenju Merjenje in spremljanje temperature zaposlenih v času širjenja koronavirusa (COVID-19), št. 7121-1/2020/383 in mnenju Dopustnost zahteve delodajalca glede merjenja telesne temperature, št. 07121-1/2020/534. Oba mnenja sta objavljena na spletni strani IP.

 

Iz omenjenih mnenj izhaja, da je v določenih okoliščinah (zlasti kadar tako narekujejo navodila pristojnih služb medicinske stroke) merjenje telesne temperature dopustno tudi brez privolitve zaposlenega. Kakšne so morebitne posledice, če zaposleni merjenje telesne temperature odkloni, pa IP ni pristojen presojati, saj gre za vprašanje izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja kar nadzira Inšpektorat za delo RS (gp.irsd@gov.si).

 

Ker je bilo v zadnjih dneh zaslediti možnost uvedbe ukrepa Vlade RS glede obveznega merjenja telesne temperature zaposlenih in obiskovalcev, pa IP napotuje tudi, da se seznanite z objavljeno informacijo za medije: O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo