Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.06.2020
Naslov: Iskanje nove privolitve za obdelavo osebnih podatkov po 25.5.2018
Številka: 07121-1/2020/961
Vsebina: Privolitev
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste pred uveljavitvijo Splošne uredbe podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov določenemu ponudniku. Zanima vas, ali ta privolitev še velja in ali bi moral ponudnik po 25. 5 2018 pridobiti novo soglasje, podatke na podlagi prejšnjega soglasja pa izbrisati.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP je tematiki privolitve po Splošni uredbi namenil posebno podstran, kjer si lahko preberete vse v zvezi s privolitvijo, zahtevami po Splošni uredbi, in kako je z veljavnostjo privolitev, pridobljenih pred uveljavitvijo Splošne uredbe: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/

 

Na kratko lahko povzamemo, da »stare« privolitve niso nujno neveljavne, če po vsebini in smislu izpolnjujejo pogoje, ki jih za veljavno privolitev zahteva Splošna uredba. IP izven inšpekcijskega postopka ne preverja, ali je posamezna privolitev po novi zakonodaji še veljavna ali ne, kot rečeno pa boste lahko na zgornji povezavi dobili izčrpne informacije, ki vam bodo pomagale pri presoji glede veljavnosti.

 

Nenazadnje vas lahko napotimo tudi na izvrševanje vaših pravic iz členov 7 ter členov 15 do 22 Splošne uredbe, med drugim pravico do preklica privolitve (člen 7) ter pravico do dostopa do osebnih podatkov ter izbrisa osebnih podatkov. Več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov