Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.05.2020
Naslov: Osebni podatki etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb
Številka: 07121-1/2020-819
Vsebina: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Na e-naslov Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste posredovali e-sporočilo z vsebino o tem, da upravnik večstanovanjske stavbe, z namenom pridobitve soglasji za sprejem interventnega plana prenove kanalizacije etažnim lastnikom na seznamu razkriva ime, priimek in lastniški delež za vsakega etažnega lastnika. Zanima vas, ali upravnik s tem krši določbe Splošne uredbe in Zakona o varstvu osebnih podatkov.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naš odgovor.

 

Etažni lastniki so upravičeni do podatkov, tudi osebnih, ki so navedeni oziroma ki so sestavni del pogodbe o opravljanju upravniških storitev. Navedena pogodba namreč predstavlja pogodbeni odnos med vsemi etažnimi lastniki in upravnikom, zato so vsi etažni lastniki zaradi možnosti preverjanja veljavnosti pogodbe upravičeni pridobiti najmanj seznam lastnikov, t. j. ime in priimek, velikost stanovanja in solastniški delež vsakega etažnega lastnika na skupnih delih, kot je določeno v 106. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

 

Naslove etažnih lastnikov že sicer lahko vsakdo pridobi iz zemljiške knjige, ki je v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003, s spr.) javna knjiga. Prek portala e-ZK je namreč vsakomur omogočen brezplačen dostop in računalniški izpis podatkov informatizirane glavne knjige. O lastniku, ki je fizična oseba, so tako dostopni podatki o imenu in priimku, naslovu prebivališča, velikosti nepremičnine itd. Ob tem IP dodaja, da upravnik s posredovanjem podpisne listine, ki vsebuje podatek o imenu, priimku in deležu v stavbi ne krši določb Splošne uredbe in ZVOP-1, saj so navedeni podatki že po navedenih predpisih, javni.

 

Več o varstvu osebnih podatkov pri upravljanju večstanovanjskih stavb si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi: 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

 

 Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

mag. Tanja SLAK

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.