Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.05.2020
Naslov: Neposredno trženje
Številka: 07121-1/2020/764
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Na e-naslov Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste posredovali e-sporočilo z vsebino o tem, da v času epidemije COVID-19 dejansko že menjava avtomobilskih pnevmatik poteka na način, da je potrebno termin pri vulkanizerju rezervirati, ne samo po telefonu, ampak kar online, kjer pa seveda zahtevajo najmanj podatek o telefonski številki in e-naslovu. Navedli ste, da to pomeni ustvarjanje baze podatkov, za katero bi sicer prej morali prositi ali pa je sploh ne bi dobili, ker za gume menjat nikoli ne poveste niti svojega imena, kaj šele e-naslova ali telefona.

 

V zvezi z navedeno obdelavo osebnih podatkov nas sprašujete, ali in kateri zakon ureja vašo zaščito v primeru, da vas upravljavec, ki ste mu posredovali svoje osebne podatke, npr. za namen naročila na termin za menjavo gum, začne nadlegovati z reklamnimi sporočili, v kolikor tega ne želite; kako se lahko zaščitite pred prejemanjem reklamnih gradiv v poštnem nabiralniku, preko SMS sporočil, e-pošte; kakšen je rok hrambe vaših osebnih podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu in jih ta lahko uporablja za namene neposrednega trženja ali trženja preko e-pošte in SMS sporočil; kdo lahko sankcionira taka reklamna sporočila oz kakšen je postopek za prijavo.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uvodoma IP pojasnjuje, da Splošna uredba neposrednega trženja ne ureja posebej, zato se v tem delu še naprej uporabljajo določbe ZVOP-1 (72. in 73. člen), ki pa se sicer uporablja zgolj za neposredno trženje po navadni pošti, zato se tudi pristojnost nadzora IP nanaša samo na ta del. Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju: TIRS).

 

Predvsem vam IP svetuje, da si preberete 158. člen ZEKom-1, ki govori o neželeni komunikaciji in ki v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja. Drugi odstavek istega člena nadalje določa, da lahko, ne glede na določbe prvega odstavka, fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

V kolikor ste torej prepričani, da pošiljatelj elektronskega sporočila nima vašega soglasja oziroma niste kupec oziroma uporabnik njegovih izdelkov ali storitev pošiljatelja, lahko podate prijavo neposredno na AKOS.

 

Splošna uredba v Poglavju III ureja pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sicer so to pravice: do informacij (člen 13 in 14; med katerimi je tudi informacija o obdobju hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja), do dostopa (člen 15; med katerimi je tudi informacija o predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja), do popravka (člen 16), do izbrisa (ali pozabe, člen 17), do omejitve obdelave (člen 18), do prenosljivosti podatkov (člen 20), do ugovora (člen 21) ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov (člen 22).

 

V primeru, da želite izvedeti, kako je upravljavec pridobil vaše osebne podatke, lahko od upravljavca na podlagi člena 15 Splošne uredbe pridobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in v teh primerih tudi dostop do osebnih podatkov ter, med drugim, tudi vse razpoložljive informacije o njihovem viru. Hkrati lahko na upravljavca naslovite tudi zahtevo za uveljavitev pravice iz člena 21(2) Splošne uredbe in ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

 

Upravljavec mora informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22 (torej tudi pravica do dostopa iz člena 15 in do ugovora iz člena 21) posamezniku zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve oziroma ugovora. V kolikor bi upravljavec vašo zahtevo zavrnil ali nanjo ne bi odgovoril, lahko vložite pritožbo na IP.

 

Na temo različnih možnih zakonitih podlag za izvajanje neposrednega trženja je IP izdelal infografiko, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi: 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

mag. Tanja SLAK

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov

           

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.