Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.05.2020
Naslov: Videonadzor
Številka: 07120-1/2020/362
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da je vaše delo oskrba starih in invalidnih oseb na njihovem domu, sestavljena je iz različnih praktičnih opravil, ki so pred pričetkom z uporabnikom dogovorjena in zapisana. Vse pogosteje se srečujete z uporabo videonadzora v stanovanjskih hišah uporabnikov. Večkrat na to niste posebej opozorjeni. Običajno vam svojci to kasneje pojasnijo in povedo za obvestilo (navadno male nalepke), ki o tem obveščajo obiskovalce. Zgodi se, da svojci oskrbovalke podrobneje sprašujejo o dogodkih, ki so jih zabeležile kamere. Zaposleni so zaradi tega vznemirjeni in imajo včasih občutek pretiranega nadzora, zaznavajo pa tudi nelagodnosti pri uporabnikih, ki svoje vedenje nehote prilagodijo željam svojih svojcev. Prosite za odgovor o zakonskih predpisih glede videonadzora.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in naslednji; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Glede vprašanj izvajanja videonadzora je na spletni strani IP objavljenih več mnenj, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino že objavljenih neobveznih mnenj, ki jih poiščete s pomočjo iskalnika na spletnem naslovu https://www.ip-rs.si/vop/ (npr. mnenje številka 07121-1/2020/255 z dne 28.02.2020, ki se nanaša na podobno situacijo).

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Žiga Veber,

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka