Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.05.2020
Naslov: Termo kamere
Številka: 07121-1/2020/934
Vsebina: Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede uporabe termo kamer.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov vnaprej potrjevati posameznih rešitev ali konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov z vidika skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov. IP tako ne nudi storitve pregleda ali vnaprejšnje odobritve različnih storitev, aplikacij ali drugih rešitev z vidika njihove skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

 

IP nadalje pojasnjuje, da je glede uporabe termo kamer nedavno (21. 5. 2020) objavil opozorilo, ki je dostopno na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/novice/previdno-pri-uvajanju-termokamer-in-merjenju-telesne-temperature-posameznikov-1186/

Glede uporabe termo kamer IP poudarja, da je namen njihove uporabe zaznavanje telesne temperature oseb oziroma identifikacija posameznika s povišano telesno temperaturo, kar predstavlja obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, obdelava teh pa je dopustna le izjemoma v točno določenih primerih. Upravljavec lahko obdeluje tovrstne osebne podatke samo, če je podana pravna podlaga iz 2. odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

IP vam predlaga, da se v zvezi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov seznanite z informacijami, ki so na voljo na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/ ter spletni strani https://upravljavec.si/, ter si preberete objavljena mnenja IP na različne teme na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/vop/. V pomoč so vam lahko tudi različne druge informacije, ki so dostopne na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/aktualne-novice/

 

IP pojasnjuje, da je več informacij v zvezi z samim videonadzorom oziroma njegovim izvajanjem na voljo v smernicah IP, ki so objavljene na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka