Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.02.2020
Naslov: Snemanje in fotografiranje ljudi na ulicah
Številka: 07121-1/2020/241
Vsebina: Fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Navajate, da v okviru šolske raziskovalne naloge raziskujete ulično, dokumentarno in reportažno fotografijo. Izvesti želite tudi sociološki eksperiment, kjer vas zanima reakcija ljudi ob samem fotografiranju in kaj menijo o fotografiranju brez, da fotograf vpraša za dovoljenje. V zvezi s tem vas zanima slovenska ureditev za fotografiranje oseb na javnih površinah in uporabo teh fotografij na razstavah, v medijih in socialnih omrežjih? Zanima vas tudi, ali se tako pridobljena fotografija šteje za osebni podatek?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je na vprašanje podobno vašemu izdal že več mnenj, med drugim tudi mnenje št. 0712-1/2019/2397, Fotografiranje javnih površin, objavljeno dne  21. 10. 2019 na spletni strani IP.

 

Za dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ko gre za fotografiranje javnih površin, nas lahko kontaktirate tudi v času uradnih ur (od pon – pet med 10.00 in 12.00 oziroma med 14.00 in 15.00 uro) na 01 230 97 30.

 

Lep pozdrav,

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo