Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.04.2020
Naslov: Obdelava OP odjemalcev električne energije v v zvezi z izvajanjem pogodbe
Številka: 07121-1/2020/616
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave osebnih podatkov odjemalcev električne energije v zvezi z izvajanjem pogodbe o dobavi električne energije.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.  

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov vnaprej presojati dopustnosti in ustreznosti konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov z vidika skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

IP tako splošno pojasnjuje, da ko gre za izvajanje storitev, upravljavci lahko v skladu s členom 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov zbirajo tiste podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

 

IP nadalje pojasnjuje, da mora biti obdelava podatkov objektivno potrebna za izvajanje pogodbe. Razlaga, kdaj je »obdelava potrebna za izvajanje pogodbe«, mora biti stroga ter zožujoča, upoštevaje načelo najmanjšega obsega podatkov iz 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v skladu s katerim mora biti zbiranje osebnih podatkov omejeno na tiste osebne podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (v vašem primeru torej za sklepanje in izvajanje pogodbe o dobavi električne energije). Pri tem zgolj dejstvo, da so nekateri podatki predmet določene pogodbe, še ne pomeni, da je obdelava avtomatično potrebna za njeno izvajanje. Obenem pa to tudi ne pomeni, da je obdelava osebnih podatkov, ki niso potrebni za izvajanje pogodbe, na splošno nedopustna, vendar mora za to obstajati druga pravna podlaga iz 6(1) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. privolitev, kot že sami navajate v vašem zaprosilu za mnenje). Ker pa se mora upravljavec izogniti kakršni koli nejasnosti glede veljavne pravne podlage za posamezno vrsto obdelave, jo je dolžan opredeliti in jasno predstaviti posamezniku (v vašem primeru odjemalcem električne energije) že na začetku obdelave. Za presojo, ali je pravna podlaga po členu 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov primerna za obdelavo osebnih podatkov, je treba najprej ugotoviti vsebino pogodbe, predvsem njen predmet in kavzo, nato pa v zvezi s tem oceniti, kateri podatki so potrebni za izvajanje takšne pogodbe. Obdelava podatkov in namen izvajanja pogodbe morata biti neposredno in objektivno povezana.

 

Več informacij lahko najdete v smernicah Odbora za varstvo osebnih podatkov, ki jih najdete na tej povezavi (v angleškem jeziku):

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_en.pdf 

 

IP sklepno ponavlja, da ne more namesto upravljavcev sprejemati odločitev o ustreznosti in dopustnosti konkretnih obdelav osebnih podatkov (v vašem primeru o obsegu zbiranja osebnih podatkov, ki so potrebni za namen sklepanja in izvajanja pogodbe o dobavi električne energije), ampak je presoja o ustreznosti in odgovornost zanjo vedno na upravljavcu. IP lahko o tem presoja zgolj v okviru inšpekcijskega postopka, pri čemer je pomemben tako namen zbiranja osebnih podatkov, pravne podlage za njihovo obdelavo, kot tudi načelo najmanjšega obsega podatkov.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka