Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.04.2020
Naslov: Izjava pevski zbor
Številka: 07121-1/2020/605
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage, Privolitev, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navedli ste, da v okviru civilne iniciative pripravljate projekt virtualnega pevskega zbora. O projektu bi udeležence obvestili preko elektronskih medijev (Facebook). Zainteresirani se bodo lahko prijavili po e-pošti, kjer bodo prejeli tehnične informacije glede snemanja in izbora pesmi. Udeleženci bodo nato poslali svoj videoposnetek, vse uporabne posnetke pa boste nato združili v eno pesem in jih objavili v Facebook skupini oziroma na Youtubu. Zanima vas, ali je predvidena izjava udeležencev primerna.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Zakonita in poštena obdelava osebnih podatkov je naloga upravljavca osebnih podatkov, IP pa lahko v okviru svojega mnenja poda nekatere usmeritve oziroma napotila pri podanem vprašanju.

 

Za obdelavo osebnih podatkov mora biti najprej podana ustrezna pravna podlaga. Glede na poslano izjavo, bi šlo v konkretnem primeru za privolitev po (a) točki prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Več o privolitvi in njenih obveznih sestavinah si tako lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. Poudarili bi radi, da mora biti privolitev vedno prostovoljna, specifična, informirana ter nedvoumna in da se lahko kadarkoli prekliče. Predlagamo vam, da natančno opredelite, kakšen je namen podane privolitve, na kakšen način bodo prejeti posnetki obdelani in kje bodo objavljeni. Glede na zahtevo, da mora biti privolitev informirana, naj vsebuje torej naslednje:

 

- podatek o identiteti upravljavca (npr. ime podjetja, naziv organizacije ali društva),

- konkretno opredeljen namen za vsako posamezno obdelavo, za katero je zahtevana posamezna privolitev,

- navedbo vrst osebnih podatkov, ki bodo zbrani in obdelovani,

- obstoj pravice do umika privolitve,

- obvestilo posamezniku, da ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov,

- obvestilo posamezniku o morebitnih tveganjih pri prenosu osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Glede navedene zadnje alineje dodatno priporočamo, da se posameznikom navede tudi povezava do politik zasebnosti Facebooka oziroma Youtuba, v okviru katerih se lahko seznanijo tudi z načinom obdelave osebnih podatkov upravljavcev spletnih platform.

 

Preden posamezniki izpolnijo obrazec s privolitvijo, morajo biti tudi podrobno informirani o obdelavi osebnih podatkov, kot to določa 13. člen Splošne uredbe. Vzorec glede obveščanja posameznikov lahko najdete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/ (»Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (člen 13 Splošne uredbe)«).

 

Glede na vzorec vaše izjave bi vas radi opozorili tudi na to, da morajo upravljavci glede na načelo najmanjšega obsega podatkov obdelovati zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego cilja. Predlagamo vam, da pretehtate, ali je potrebno obdelovati tudi podatek o datumu in letnici rojstva, ali pa je skladno z omenjenim načelom dovolj, da vključite izjavo o starosti nad 16 let, oz. dodate alinejo, kjer za mladoletne osebe poda ustrezno privolitev njihov starš oziroma zakoniti zastopnik. Več o veljavni privolitvi otrok si lahko preberete na zgoraj navedeni spletni strani in npr. v že izdanem mnenju IP št. 7121-1/2020/369 z dne 20.3.2020.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo