Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Pošiljanje elektronske pošte na službene elektronske naslove
Številka: 0712-3/2018/2675
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali sme podjetje poslati na službeni elektronski naslov fizične osebe iz drugega podjetja ponudbo, informacijo, dopis, brez soglasja prejemnika. V povezavi s tem vas zanima, ali se službeni elektronski naslov fizične osebe šteje za osebni podatek po novi uredbi.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Glede neposrednega trženja po elektronski pošti na javno objavljene elektronske naslove uslužbencev IP pojasnjuje, da ima upravljavec (torej podjetje, ki neposredno trži svoje izdelke) načeloma podlago za pridobivanje ter hrambo elektronskih naslovov posameznikov v zbirki, ki jo uporablja za namene neposrednega trženja, če je izpolnjen kateri od zakonskih pogojev za zakonito pošiljanje komercialnih sporočil iz 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZEKom-1), in sicer:

  1. predhodna privolitev naslovnika sporočila (naročnika oz. uporabnika) ali
  2. predhodni nakup storitve ali produkta (t.i. mehki opt-in iz drugega odstavka 158. člena ZEKom-1).

 

Pridobivanje, hramba in uporaba (sicer) javno objavljenih elektronskih naslovov za namene neposrednega trženja načeloma ni dopustna brez predhodne uporabnikove privolitve. Izjema je, ko gre za službeni osebni elektronski naslov uslužbenca ali predstavnika podjetja oziroma druge organizacije, ki ga podjetje ali druga organizacija javno objavi za namen kontaktiranja s podjetjem ali organizacijo v smislu 106. člena ZVOP-1, ki še vedno ostaja v veljavi. Pri tem IP opozarja, da se v tem primeru lahko neposredno trži le podjetju, ne pa tudi posameznikom (konkretnemu uslužbencu).

 

Izjemoma je neposredno trženje dopustno izvajati brez posameznikove privolitve ali predhodnega nakupa, na elektronske naslove, ki so javno objavljeni na drugih spletnih straneh (npr. LinkedIn, Facebook, bolha...), če je njihova nadaljnja obdelava za namen neposrednega trženja lahko razvidna iz splošnih pogojev poslovanja izdajateljev spletnih strani.

 

Glede teh vprašanj predlagamo tudi, da si preberete »Sporočilo za javnost IP in AKOS«, ki je dostopno na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/novice/sporocilo-za-javnost-informacijskega-pooblascenca-in-agencije-za-komunikacijska-omrezja-i-1027/.

 

Ob zgoraj navedenem še dodajamo, da so osebni podatki le tisti podatki, ki določajo posameznike oziroma so prek njih posamezniki vsaj določljivi. Splošni naslovi, kot na primer infoping@podjetjepong.si, ki so namenjeni komuniciranju s poslovnim subjektom in se ne nanašajo na določljivo fizično osebo, načeloma niso osebni podatki in zanje pravila varstva osebnih podatkov ne veljajo. Javno objavljene e-naslove posameznikov (npr. zaposlenih, ki so objavljeni na spletni strani podjetja ali organizacije, kot je npr. ime.priimekping@podjetjepong.si ali št.zaposlenegaping@podjetjepong.si), pa je za neposredno trženje dopustno uporabiti le v skladu z namenom objave – neposredno trženje je eventualno lahko dopustno, če je trženjsko sporočilo namenjeno organizaciji (ne posamezniku) in je po vsebini povezano z namenom objave kontakta. IP je na to tematiko že objavil mnenje z naslovom »Naslovi službene elektronske pošte« št. 0712-3-2018/28 z dne 1. 2. 2018, ki je dostopno na spletni povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/naslovi-sluzbene-elektronske-poste-3056/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP