Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.04.2020
Naslov: Izvajanje odloka glede nakupovanja starejših in ranljivih skupin
Številka: 07121-1/2020/601
Vsebina: Posebne vrste, Pravne podlage, Trgovinska dejavnost, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Zahvaljujemo se vam za vaša opozorila in vprašanja glede izvajanja 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20 in 47/20; v nadaljevanju: Odlok) in njegovega vpliva na prebivalce Slovenije.

 

Vsekakor se strinjamo, da je narobe, če Odlok namenjen skrbi za zdravje posebej ranljivih skupin prebivalcev zaradi nejasnosti ne doseže zastavljenega namena ali celo prizadene potrošnike. Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejema v zvezi s tem številne klice in sporočila, zato je Vlado RS že opozoril na težave. Prav tako je IP v sporočilu medijem, ki je v celoti objavljeno tudi na naši spletni strani (https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-poziva-k-spostljivemu-odnosu-do-vseh-pri-preverjanju-pogojev-za-1182/) zlasti pozval k spoštljivemu odnosu do vseh pri preverjanju pogojev za vstop v trgovino in razmisleku, da se Odlok oblikuje kot priporočilo in ne represivna zahteva.

 

Opozorili smo tudi, da zaradi nejasnosti v delu, ko Odlok lahko vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ni mogoče enoznačno določiti, kdo so ranljive skupine, ki jih odlok zajema. Z vidika obdelave osebnih podatkov pa Odlok v povezavi z drugimi predpisi (npr. na podlagi 18. člena ZVOP-1, ki upravljavcem osebnih podatkov dopušča, da lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preverijo točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo) predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo javno listino, ki dokazuje starost oseb, s strani zavezancev (bodisi zaposlenih pri trgovcih bodisi varnostnikov, ki za trgovce opravljajo naloge urejanja vstopa v trgovino).

 

IP pa sicer na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) ni pristojen za vsebinsko tolmačenje izvajanja navedenega odloka izven dela, ki se nanaša na vprašanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Zato v tem delu ne smemo kakorkoli ukrepati, niti ne moremo Odloka vsebinsko spreminjati, saj gre za Odlok Vlade RS. Za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem določb Zakona o zasebnem varovanju je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, v določenem delu pa strokovni nadzor izvaja Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (https://www.zrszv.si/). Ljudje se lahko v primeru težav v tem delu po pojasnila glede posameznih incidentov in težav obrnejo nanje.

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke