Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Neposredno trženje po elektronski pošti
Številka: 0712-3/2018/2670
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede prejemanja vsebin s strani ponudnikov storitev po elektronski pošti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da gre informacije o ponudbi storitev in predmetov šteti za neposredno trženje. Pridobivanje osebnih podatkov in njihovo uporabo za namene neposrednega trženja, kamor sodi tudi neposredno trženje prek navadne pošte, ureja 72. člen ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namene izvajanja neposrednega trženja, uporablja določene osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov (npr. iz telefonskega imenika) ali pa jih je pridobil v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (npr. od svojih strank).

Iz vašega sporočila izhaja, da v vašem primeru neposredno trženje poteka po elektronski pošti. Področje neposrednega trženja z uporabo elektronskih sredstev posebej ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT; Uradni list RS, št. 61/06, 45/08 – ZArbit, 79/09, 19/15). Tako Zekom-1 v prvem odstavku 158. člena določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja. Drugi odstavek istega člena nadalje določa, da lahko, ne glede na določbe prvega odstavka, fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvaja Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). IP tako ni pristojen za nadzor nad trženjem po elektronski pošti, zato vam IP svetuje, da v primeru kršitev določb ZEKom-1 ali ZEPT podate prijavo na AKOS.

IP pojasnjuje tudi, da  ima skladno z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov posameznik pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, upravljavec pa dolžnost, da v primeru ugovora posameznika preneha z obdelavo osebnih podatkov posameznika za ta namen. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora biti na pravico do ugovora izrecno opozorjen najpozneje ob prvem komuniciranju z njim in se mu mora to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih informacij. Konkretno to pomeni, da imate v primeru neposrednega trženja pravico od upravljavcev, ki vam pošiljajo pošto, kadarkoli zahtevati, da prenehajo obdelovati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec je v tem primeru dolžan ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

V kolikor boste izkoristili opisano pravico in ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vam mora upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na vašo zahtevo, zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve oziroma ugovora.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka