Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.02.2020
Naslov: Ugovor neposrednemu trženju
Številka: 07121-1/2020/151
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do ugovora
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede prejemanja neželene pošte v vaš poštni nabiralnik.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da gre informacije o ponudbi storitev in predmetov šteti za neposredno trženje. Pridobivanje osebnih podatkov in njihovo uporabo za namene neposrednega trženja, kamor sodi tudi neposredno trženje prek navadne pošte, ureja 72. člen ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namene izvajanja neposrednega trženja, uporablja določene osebne podatke posameznikov (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte in številko telefaksa), ki jih je zbral iz javno dostopnih virov (npr. iz telefonskega imenika) ali pa jih je pridobil v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (npr. od svojih strank).

Pri tem mora upravljavec posameznika opozoriti na pravice iz 73. člena ZVOP-1, ki v prvem odstavku določa, da lahko posameznik kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15-ih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

IP pojasnjuje tudi, da  ima skladno z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov vsak posameznik pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, upravljavec pa dolžnost, da v primeru ugovora posameznika preneha z obdelavo osebnih podatkov posameznika za ta namen. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora biti na pravico do ugovora izrecno opozorjen najpozneje ob prvem komuniciranju z njim in se mu mora to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih informacij. Konkretno to pomeni, da imate v primeru neposrednega trženja pravico od upravljavcev, ki vam pošiljajo pošto, kadarkoli zahtevati, da prenehajo obdelovati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec je v tem primeru dolžan ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

IP vam v konkretnem primeru zato svetuje, da uveljavljate pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov. Več informacij o navedeni pravici si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-ugovarjati-obdelavi-mojih-podatkov/. Več informacij o postopku glede uveljavljanja navedene pravice pa si lahko preberete tukaj: https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/.

Na spletni strani podjetja, ki vam pošilja neželeno pošto (…), so objavljeni splošni pogoji poslovanja, kjer je navedeno, da lahko posameznik uresničuje svoje pravice v pisni obliki na naslov:  … , ali v elektronski obliki na naslov: … .

 

IP vam na podlagi navedenega svetuje, da na upravljavca naslovite ugovor obdelavi kot opisano zgoraj, pri tem shranite kopijo zahteve, samo zahtevo po odpošljite na način, da bo pozneje mogoče izkazati, da je zahteva bila poslana in kdaj je bila poslana (npr. priporočeno, s povratnico ipd.).

 

V kolikor bi upravljavec vašo zahtevo zavrnil ali nanjo ne bi odgovoril v predpisanem roku, lahko vložite pritožbo na IP.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka