Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.01.2020
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov o lastniku stanovanja s strani upravnika
Številka: 07121-1/2020/78
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je od Tržnega inšpektorata (TI) prejel odstopljen dopis, ki ste ga naslovili na TI v zvezi z varstvom osebnih podatkov (področje varstva osebnih podatkov namreč sodi v pristojnost IP). V vašem elektronskem sporočilu pojasnjujete, da ste vašega upravnika večstanovanjske stavbe prosili za naslov novega lastnika stanovanja, saj ste mu – kot vsem etažnim lastnikom in najemnikom – želeli poslati poročilo o skupnih stroških izgradnje dodatnih parkirnih mest. Novi lastnik ne živi v omenjeni stavbi, temveč stanovanje oddaja. Upravnik pa vam zaradi varstva osebnih podatkov ni želel posredovati naslova novega lastnika, vam je pa pojasnil, da lahko omenjeni podatek prejmete v zemljiški knjigi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da ne obstaja pravna podlaga, po kateri bi vam lahko upravnik večstanovanjske stavbe posredoval naslov novega lastnika, če za to nima ustrezne privolitve posameznika, torej novega lastnika. Več v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov o etažnih lastnikih s strani upravnika si lahko preberete v mnenju IP št. 0712-1/2019/1527 z dne 24. 6. 2019, ki je dostopen prek povezave https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=700.

 

Menimo, da vas je upravnik pravilno napotil na zemljiško knjigo kot javno evidenco, kjer so javni vpisi o lastništvu nepremičnin, vključno z nekaterimi osebnimi podatki. Zemljiška knjiga je na voljo tudi prek elektronskega dostopa, in sicer na naslovu http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc

Svetovalka pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov