Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.01.2020
Naslov: Trženje po telefonu
Številka: 712-1/2019/2775
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem navajate, da vas iz določenega podjetja večkrat kličejo v zvezi s predstavitvijo raznih izdelkov. V pogovoru rečejo, da so številko dobili od določene osebe, ki jo sploh ne poznate. Sklepate, da so vašo številko dobili iz telefonskega imenika.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Izvajanje neposrednega trženja z uporabo govornih telefonskih klicev je primarno urejeno v 158. členu ZEKom-1, ki določa, da je opravljanje telefonskih klicev z namenom neposrednega trženja fizični osebi dovoljeno le s soglasjem naročnika ali uporabnika oz. pod določenimi pogoji, če so podatki objavljeni v javnem imeniku (150. člen ZEKom-1). Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvajata Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Tržni inšpektorat RS (TIRS). Informacijski pooblaščenec ni pristojen za nadzor nad trženjem po telefonu. V zvezi z neposrednim trženjem vam svetujemo, da se obrnete na AKOS.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec