Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.11.2019
Naslov: Sporočilo SMS kluba brez prijave
Številka: 0712-1/2019/2378
Vsebina: Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem navajate, da ste prejeli dva sporočila SMS kluba »Gamez House« (na katerega se niste naročili). Za vsako sporočilo so vam zaračunali 2,49€. Pri ponudniku mobilnih storitev so vam rekli, da vam ne morejo pomagati, so vam pa svetovali da pošljete SMS s ključno besedo STOP.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Običajno gre v takih primerih za včlanitev na podlagi tega, da uporabnik izpolni kak obrazec na spletu, se prijavi na nagradno igro preko spleta ali mobilnega telefona, izpolni kupon v kakem časopisu, kupi mobilno vsebino in podobno. Končni uporabniki, ki se v takšen SMS klub včlanijo, večkrat mesečno prejmejo plačljiva SMS sporočila, v katerih prejmejo dodatne vsebine za svoj telefon, lahko pa gre tudi le za različne oglase. Težava je, da se večina uporabnikov na tako storitev prijavi povsem nevede. Telekomunikacijski operaterji svoje omrežje ponujajo drugim izvajalcem, npr. tudi ponudnikom storitev SMS klubov, ki uporabnikom proti plačilu ponujajo dodatne storitve (že omenjene igre, kvize, zabavne vsebine idr.). Uporabnik, ki želi takšne storitve uporabljati, s ponudnikom storitev sklene ločeno pogodbo, kar se običajno izvede preko telefonskega klica, SMS sporočila ali na drug podoben način. Storitve v imenu ponudnika (navadno) zaračunava telekomunikacijski operater.

 

Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju TIRS). IP vas napotuje na 158. člen ZEKom-1, ki govori o neželeni komunikaciji in ki v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.

 

V kolikor ste torej prepričani, da pošiljatelju neželenih SMS sporočil niste podali soglasja, lahko podate prijavo neposredno na AKOS.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec