Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.11.2019
Naslov: Sodelovanje v nagradni igri
Številka: 0712-1/2019/2553
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP ponovno poudarja, da v okviru mnenja ne more presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi. Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

IP k pojasnilom iz mnenja z dne 12. 2. 2019, ki ga navajate v vašem zaprosilu, dodatno pojasnjuje, da organizator nagradne igre lahko za sodelovanje posameznika v nagradni igri postavi določene pogoje – tak pogoj je lahko tudi npr. privolitev posameznika v neposredno trženje. V takem primeru gre tako za dve ločeni privolitvi, saj šele privolitev v neposredno trženje omogoča privolitev za sodelovanje v nagradni igri. Takšna privolitev torej ne sme biti pridobljena npr. na način soglašanja s pogodbo ali splošnimi pogoji poslovanja, ampak mora biti nedvoumna in podana za konkretno opredeljen namen. Ob tem IP izpostavlja, da mora biti upravljavec zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za vsak posamezni namen obdelave ter tudi ustreznost take privolitve.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka