Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.11.2019
Naslov: Izbris podatkov s portala za iskanje zaposlitve
Številka: 0712-1/2019/2593
Vsebina: Delovna razmerja, Privolitev, Rok hrambe OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje in sicer ste pojasnili, da ste kakšnih 5-6 let nazaj izbrisali račun na portalu za iskanje zaposlitve. Računa niste več uporabljali, saj se delodajalci niso odzivali oz. za nobeno od prijav niste dobili povratne informacije, zato ste račun odstranili preko povezave za izbris računa na omenjenem portalu. Pred kratkim pa ste na novo odprli račun z istim naslovom e-pošte, kot ste jo že imeli in zgroženo opazili, da so vse vaše prijave in CV-ji od leta 2006 pa do leta 2013, ko ste račun izbrisali še vedno shranjene na vašem profilu. Zanima vas, ali je prav, da v primeru ko račun izbrišete vaši podatki ostanejo na nekem strežniku trajno shranjeni.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da gre v konkretnem primeru za obdelavo na podlagi privolitve posameznika. Posameznik mora biti pred podajo privolitve glede na določbe člena 13 Splošne uredbe med drugim obveščen tudi, kakšen je rok hrambe osebnih podatkov, obenem pa velja, da lahko posameznik privolitev tudi prekliče, kar se ni spremenilo glede na določbe ZVOP-1, ki je bil v veljavi, ko ste se registrirali in ko ste zaprli račun na zadevnem portalu. Za hrambo osebnih podatkov po preklicu privolitve bi torej moral upravljavec portala in s tem zbirke osebnih podatkov imeti vašo privolitev.

 

Kakšni so bili pogoji uporabe portala v omenjenem obdobju ne moremo preveriti izven inšpekcijskega postopka, trenutno veljavne določbe portala pa pojasnjujejo, da bodo vaše osebne podatke hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oziroma  do preklica vaše privolitve, če ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom. Navedeno je tudi, da lahko privolitev kadarkoli prekličete, ni pa zaslediti določb, kjer bi se z registracijo na portalu strinjali s tem, da portal hrani vaše podatke tudi po izbrisu računa oziroma preklicu privolitve. Menimo, da bi upravljavec moral posameznika jasno obvestiti, da zahteva uporabnika za izbris računa ne pomeni samo umik vidnosti računa in za hrambo pridobiti privolitev posameznika oziroma natančno pojasniti, na podlagi katerega zakona še vedno hrani njegove osebne podatke.  

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na upravljavca portala; torej konkretno na kateri pravni podlagi so hranili podatke tudi po preklicu vaše privolitve. Če s pojasnili ne boste zadovoljni, pa lahko na IP podatke predlog za uvedbo inšpekcijskega postopka (več informacij: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/)

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke