Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.11.2019
Naslov: Oseba z istim imenom
Številka: 0712-1/2019/2506
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da imate zanimiv problem. Če v Google vtipkate svoje ime, se med zadetki precej pri vrhu pojavi novica s spletne strani časnika o dejanju preslepitve, katerega je bila obtožena oseba z enakim imenom. Na to ste opozorili Google, ki ni hotel ukrepati, ker ne gre za vas. Usmerili so vas na časnik, ki je novico objavil, vendar tam niste poskušali. Mimo omenjenega problema vas zanima, koliko časa mora/sme biti javno izpostavljen nekdo, ki je zagrešil kaznivo dejanje, pri čemer vrsta kaznivega dejanja verjetno ni pomembna.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav in zavarovanja osebnih podatkov ne more presojati.

 

Pravice določene v poglavju III Splošne uredbe lahko uveljavlja zgolj posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

OBRAZLOŽITEV

 

Splošna uredba se skladno s členom 2 uporablja za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali deloma z avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke. V primeru, ko konkretna obdelava dejansko pomeni obdelavo osebnih podatkov v smislu določil člena 2 Splošne uredbe, zagotavlja Splošna uredba zgolj posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost, da pri upravljavcu osebnih podatkov uveljavlja pravice iz poglavja III Splošne uredbe (členi 12 do 22).

 

V kolikor se osebni podatki, ki se obdelujejo ne nanašajo na vas, torej pravic iz poglavja III Splošne uredbe ne morete uveljavljati.

 

V povezavi z vašim vprašanjem koliko časa mora/sme biti javno izpostavljen nekdo, ki je zagrešil kaznivo dejanje, IP dodaja, da pravica do izbrisa (pravica do pozabe) kot jo ureja Splošna uredba ni odvisna od poteka nekega roka temveč je odvisna od obstoj oziroma neobstoj določenega pogoja. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima namreč le v taksativno naštetih primerih (prvi odstavek člena 17 Splošne uredbe), pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati. Ob tem velja tudi opozoriti, da pravica do izbrisa ni neomejena (tretji odstavek člena 17 Splošne uredbe).

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Žiga Veber,

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov