Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.11.2019
Naslov: Pridobitev zdravstvene dokumentacije otroka s strani staršev
Številka: 0712-1/2019/2361
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 15. 10. 2019 prejeli vaše zaprosilo za pojasnilo o tem, ali je dopustno, da pedopsihiater otrokovemu očetu (v vlogi zakonitega zastopnika) zavrne izvrševanje pravice do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo. V zvezi z zadevo ste priložili anonimiziran primer odgovora pedospihiatra.

 

Ker smo po pregledu že izdanih mnenj ugotovili, da je IP že obravnaval podoben primer, vam predlagamo, da si s pomočjo spletnega iskalnika ogledate mnenja št. 0712-733/2007/2 (točka 1.3.4), št. 0712-1/2014/2806 in delno št. 0712-943/2007/2. Iz mnenj izhaja, da je izjemoma možno, da se zakonitemu zastopniku zavrne seznanitev, če bi bila s strokovnega vidika podana objektivna in resna nevarnost, da bi razkritje dokumentacije posredno škodovala interesom oziroma koristim otroka. To velja za otroke, ki so mlajši od 15 let.

 

Konkretni prosilec lahko pri IP vloži pritožbo zoper prejeti dopis (rok za pritožbo je 15 dni). Šele v pritožbenem postopku bi bilo možno konkretno presoditi, ali je pedopsihiater ravnal prav. Opozarjamo le, da bi bilo v primeru pritožbenega postopka verjetno treba angažirati izvedenca, pri čemer stroške za izvedenca krije stranka sama.

 

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP