Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.10.2019
Naslov: Videonadzor na parkirišču večstanovanjskega objekta
Številka: 0712-1/2019/2097
Vsebina: Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da bi na parkirišču pred večstanovanjskim objektom postavili zapornico. Nad zapornico bi montirali videokamero.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V primeru, da gre za parkirišče, ki je v skupni lasti lastnikov stanovanj, je lahko pravna podlaga za zakonito izvajanje videonadzora parkirišča 76. člen ZVOP-1. Prvi odstavek tega člena določa, da je za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev. Drugi odstavek istega člena določa, da se videonadzor v večstanovanjski stavbi lahko uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja. V nadaljnjih treh odstavkih istega člena je določeno tudi, da se z videonadzorom v večstanovanjski stavbi lahko nadzoruje le dostop do vhodov/izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori.

 

Za več informacij priporočamo, da si preberete naše Smernice o videonadzoru.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec