Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Odstranitev zadetkov iz Googla
Številka: 0712-1/2019/2429
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Ministrstvo za javno upravo, ki je vaše vprašanje odstopil v pristojno reševanje Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju IP). Zanima vas, na koga naj se obrnete, za izbris neažurnih ali neveljavnih podatkov na Googlu?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

Na vaše vprašanje je IP podal odgovor v smernicah O orodjih za zaščito zasebnosti na internetu, str. 15, ki so dostopne na spletni strani IP, v rubriki:Publikacije/Priročniki in smernice.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo