Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.10.2019
Naslov: Obdelava OP otrok v šolah in vrtcih
Številka: 0712-1/2019/2370
Vsebina: Privolitev, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave osebnih podatkov otrok v šolah in vrtcih. Zanima, vas, ali je s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov res prepovedano:

 

- v garderobah vrtcev poleg slikovnega znaka, ki ga ima vsak otrok, napisati tudi njegovo osebno ime,  oziroma  ime in začetnico priimka, ali celo osebno ime in cel priimek, da se starši lažje znajdejo;
- v šolah in vrtcih izobesiti sezname učencev (ime in priimek) na vhodnih vratih v vrtec in šole;
- izobesiti sezname pred igralnicami in učilnicami (razredi) z imenom in priimkom ali v e-asistentu ali na oglasni deski?


 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP je prejel večje število podobnih vprašanj na temo obdelav osebnih podatkov otrok v šolah in vrtcih, ki so po naši oceni rezultat nepoznavanja določb zakonodaje in njene napačne interpretacije. Zato poudarjamo, da je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti in potrebe organizacije učnega procesa ali komunikacije z otroci in starši, zato menimo:

 

  • da ni sporno v garderobah vrtcev poleg slikovnega znaka, ki ga ima vsak otrok, napisati tudi njegovo osebno ime, ne pa tudi začetnice priimka, ali celo osebno ime in cel priimek, saj to zadostuje namenu, da se starši ustrezno znajdejo v garderobah;
  • da je le v posebnih okoliščinah dopustno izobesiti sezname pred igralnicami in učilnicami (razredi) z imenom in priimkom ali v e-asistentu ali na oglasni deski, samo če je to posebej utemeljeno v konkretni situaciji in za omejen čas, na splošno in za dalj časa pa takšni seznami ne bi smeli biti enostavno dostopni; starši ali druge osebe namreč na splošno niso upravičeni pridobivati osebnih podatkov drugih otrok;
  • ni dopustno in ne vidimo posebne potrebe ne utemeljenosti  na vhodnih vratih v vrtec in šole izobesiti sezname učencev (ime in priimek).  

 

Podobno smo se soočali z napačnimi interpretacijami glede fotografiranja otrok.

 

Kot smo pojasnili v sporočilih in izjavah za javnost je IP zlasti v prednovoletnem času prejemal številna zaskrbljena vprašanja staršev, šol in vrtcev glede (ne)dopustnosti fotografiranja nastopov otrok po Splošni uredbi o varstvu podatkov. Poudarjamo, da v tem delu ni nikakršnih sprememb glede na čas pred začetkom uporabe Splošne uredbe. Nova zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov torej ni uvedla novih pravil glede fotografiranja otrok in staršem tudi ne prepoveduje fotografiranja lastnega otroka na novoletnem ali drugem nastopu.

 

Menimo, da za to ni ustrezen ukrep nekaterih vzgojno–izobraževalnih institucij, ki so absolutno prepovedale staršem fotografirati svoje otroke na šolski ali vrtčevski prireditvi. Fotografiranje nastopa lastnih otrok v vrtcu ali šoli s strani staršev pomeni po mnenju IP fotografiranje za zasebne namene. Vsekakor pa morajo biti starši previdni pri morebitnem nadaljnjem posredovanju fotografij drugih otrok, predvsem tudi pri objavah na spletu in na družbenih omrežjih. Starši zato fotografij drugih otrok brez soglasja njihovih staršev ne smejo posredovati tretjim ali jih objavljati na spletu. Gre namreč za drugačno situacijo, kot kadar fotografiranje prireditve organizira šola oz. vrtec.

 

Poudarili bi še radi, da Splošna uredba ne prinaša neživljenjskih pravil in bistveno ne spreminja dosedanje ureditve glede fotografiranja in drugih obdelav podatkov. Javnim ustanovam svetujemo, da se podrobno seznanijo z uredbo in da upoštevajo, da obstajajo različne pravne podlage, ki dopuščajo obdelavo osebnih podatkov. Na naši spletni strani smo objavili razumljive razlage o ključnih elementih uredbe, zato priporočamo, da si jih ogledajo; dostopne so na strani:

 

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke