Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Izbris osebnih podatkov in molk upravljavca
Številka: 0712-1/2019/2424
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vašo dopis, v katerem pojasnjujete, da ste na spletnega ponudnika naslovili zahtevo za izbris lastnih osebnih podatkov, vendar se le-ta na vašo zahtevo ne odzove. Zanima vas, kaj lahko storite.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Nekaj osnovnih informacij v zvezi s pravico do izbris osebnih podatkov lahko pridobite na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/.

 

Upravljavec osebnih podatkov je o zahtevi za izbris lastnih osebnih podatkov dolžan odločiti v roku enega meseca po prejemu zahteve. Ta rok se lahko eventualno podaljša za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev o podaljšanju in razlogih je upravljavec dolžan obvestiti posameznika v roku enega meseca od prejema zahteve). V kolikor pa upravljavec vaši zahtevi ne ugodi in hkrati vas ne obvesti o razlogih za zavrnitev zahteve, je slednji v molku. V takšnem primeru lahko vložite pritožbo zoper upravljavca. Pritožbo naslovite na nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (na naši spletni strani lahko najdete obrazec »Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (obrazec P-SLOP)«, ki ga lahko smiselno uporabite pri morebitni pritožbi v zvezi s pravico do izbrisa: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca