Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -
Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
23.01.2018 Mnenje glede kadrovske agencije in statusa upravljavca podatkov 0712-3/2018/20 Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Razno Mnenje
23.01.2018 Uporaba tolmača na delovnem mestu 0712-1/2018/102 Delovna razmerja, Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
23.01.2018 Varstvo osebnih podatkov v zbirkah po ZKUASP 0712-1/2017/2546 Pridobivanje OP iz zbirk, Razno Mnenje
19.01.2018 Dolžnosti vodenja evidence dejavnosti obdelave podatkov po GDPR 0712-3/2018/18 Register zbirk osebnih podatkov, Razno Mnenje
19.01.2018 Dostop do izjave pokojne mame pri društvu upokojencev 0712-1/2018/90 Vpogled v OP umrlih, Uradni postopki Mnenje
18.01.2018 Osebni podatki za evidenco športnikov 0712-1/2017/2617 Društva, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
16.01.2018 katalogi in neposredno trženje 0712-3/2018/14 Neposredno trženje, nagradne igre, Razno Mnenje
16.01.2018 Mnenje glede na spletu objavljenih podatkov o imenih in priimkih naročnikov določene strokovne publikacije 0712-3/2018/5 Razno, Statistika in raziskovanje Mnenje
16.01.2018 Mnenje glede obveznosti imenovanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov po GDPR 0712-3/2018/12 Razno Mnenje
11.01.2018 Zbiranje osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev 0712-1/2017/2612 Delovna razmerja Mnenje
10.01.2018 Objava zvočnih posnetkov sej občinskega sveta 0712-1/2017/2611 Občine, Svetovni splet Mnenje
10.01.2018 Obveznosti po GDPR, pogodbena obdelava, register zbirk 0712-3/2017/84 Pogodbena obdelava OP, Register zbirk osebnih podatkov, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
10.01.2018 Osebni podatki umrlih 0712-1/2017/2609 Vpogled v OP umrlih, Statistika in raziskovanje Mnenje
10.01.2018 Uporaba elektronskih naslovov za komuniciranje z zaposlenimi 0712-1/2018/31 Elektronska pošta, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
28.12.2017 Določljivost posameznikov in osebnih podatko 0712-1/2017/2561 Definicija OP, Telekomunikacije in pošta Mnenje
28.12.2017 Obdelava osebnih podatkov kršiteljev 0712-1/2017/2562 Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk, Razno Mnenje
28.12.2017 Skrbniško poročilo 0712-1/2017/2575 Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
28.12.2017 Zbiranje podatkov na CSD 0712-1/2017/2574 Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
21.12.2017 Pridobivanje dokumentacije od delavcih s strani koordinatorja varnosti in zdravja pri delu 0712-1/2017/2511 Pogodbena obdelava OP, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
20.12.2017 Omara za shranjevanje zdravstvenih datotek 0712-1/2017/2507 Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki, Občutljivi OP Mnenje