Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obravnava zahtev posameznikov za uveljavljanje pravic po Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov in ZVOP-2

+ -
Seminar bo izveden v sredo 17. 4. 2024 v dveh izvedbah:
  1. TERMIN: 9.00 - 12.30
  2. TERMIN: 13.00 - 16.30

LOKACIJA: Dunajska cesta 22, Ljubljana (stavba Triglav, dvorana v pritličju)

Seminar je namenjen pooblaščenim osebam za varstvo podatkov in vsem, ki obravnavajo zahteve posameznikov za uveljavljanje pravic po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošni uredbi na ministrstvih, organih v sestavi, upravnih enotah, državnih organih in občinah. Na seminarju bodo obravnavana vprašanja pravic posameznikov, ki se uveljavljajo na zahtevo (pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter pravice do izbrisa, popravka, omejitve, ugovora in prenosljivosti), temeljev za obravnavanje takih zahtev posameznikov, vprašanja primernega načina vodenja postopkov pri upravljavcih v javnem sektorju in zlasti pri upravljavcih, ki so državni organi ali samoupravne skupnosti ter vprašanja poteka nadzornega postopka pri Informacijskem pooblaščencu in možnih posledic.

Udeležba je zaradi razpoložljivega števila sedežev v dvorani omejena na dva predstavnika na organ oziroma organizacijo.

Obrazec za prijavo na seminar

Vsa prosta mesta so zasedena