Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Letna poročila

+ -

V skladu s 14. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu IP vsako leto do 31. maja posreduje državnemu zboru letno poročilo za preteklo koledarsko leto, in ga objavi na svoji spletni strani.

Letna poročila vsebujejo podatke o delu v preteklem letu ter ocene in priporočila s področja varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja.

Pretekla poročila

V skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so državni organi vsako leto do 31. januarja dolžni Ministrstvu za javno upravo poročati o prejetih zahtevah za dostop do informacije javnega značaja, prejetih v prejšnjem koledarskem letu.

IP objavlja zadevna poročila do vključno koledarskega leta 2010. Novejša poročila so sestavni del našega letnega poročila za tekoče leto.

Objavljamo tudi pretekla poročila Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov, preden je bil le-ta pridružen Informacijskemu pooblaščencu.