Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Evropski odbor za varstvo podatkov poudarja pomembnost varstva osebnih podatkov in zasebnosti pri vzpostavitvi digitalnega evra

+ -
07.12.2022

Evropska centralna banka (ECB) je julija 2021 začela s 24-mesečno raziskovalno fazo glede potencialne vzpostavitve t.i. digitalnega evra do predvideno leta 2025/2026. Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP) je zato nedavno izdal izjavo, v kateri nadzorni organi poudarjamo pomen upoštevanja temeljev varstva osebnih podatkov  pri vzpostavljanju evropske digitalne valute. Za zaupanje državljanov EU vanjo je namreč ključno upoštevanje načel vgrajenega in privzetega  varstva osebnih podatkov. 

Pomembno vrednost digitalnega evra, v že tako zelo konkurenčnem plačilnem okolju, bi predstavljala visoka raven zasebnosti, podobno, kot jo zagotavlja fizični denar, gotovina. Visoka raven zasebnosti bo hkrati odločilen dejavnik pri njegovem sprejetju s strani državljanov EU. EOVP tako poudarja, da bi moral digitalni evro biti zasnovan čim bolj podobno gotovini. Ključna je tudi izvedba ocene učinkov na raznovrstna tveganja. EOVP izpostavlja, da je nujno, da je za izvedbo digitalne valute izbrana taka tehnologija, ki bo spodbujala največjo raven varstva svoboščin vseh posameznikov v EU.

Nadzorni organi v EOVP izpostavljamo tudi tveganja glede sistematičnega potrjevanja in sledenja transakcij, ki lahko vodi v nesorazmerno razkritje osebnih podatkov tretjim osebam. Pomemben je  razmislek o načinu potrjevanja transakcij, ki bodo sicer zagotavljale njegovo celovitost in točnost ter preprečevale morebitno pranja denarja in financiranja terorizma, a vendar omogočile pri tem ustrezno varovanje pravic zasebnosti posameznikov. V izhodiščni scenarij za ne-spletne in spletne načine bi tako morali uvesti t.i. „prag zasebnosti“, izražen kot vrednost transakcije, pod katero ne sme priti do sledenja transakcij, s čimer bi državljanom zagotovili, da lahko zaupajo v zasebnost vsakodnevnih plačil v digitalnih evrih.

EOVP tako predlaga vzpostavitev posebnega pravnega okvirja, ki bo pri implementaciji digitalnega evra obravnaval tehtanje med pravicami zasebnosti in varstva osebnih podatkov z drugimi pomembnimi vidiki njegove vzpostavitve (npr. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma). Predlog je podprla tudi Evropska komisija (EK), ki je za naslednje leto že napovedala delo na osnutku zakonodajnega instrumenta, ki bo omogočal vzpostavitev digitalnega evra. Pri tem smo v izjavi izrazili pripravljenost pomagati EK in sozakonodajalcem z izdajo smernic, v katerih bi iskali ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in drugimi cilji uvedbe digitalnega evra.

Nazadnje smo v okviru EOVP pozvali tudi ECB in EK, da naj okrepita javno razpravo o varstvu osebnih podatkov pri digitalnih plačilih, kjer bi po mnenju EOVP znatno koristil tudi zunanji prispevek civilne družbe in akademskih krogov o tem, kako bi lahko projekt digitalnega evra v praksi izpolnjeval najvišje standarde zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

 

Izjava je dostopna na: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other-guidance/statement-042022-design-choices-digital-euro-privacy_en.