Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Dogodek Informacijskega pooblaščenca ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov

+ -
25.01.2024

Ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec (IP) danes organiziral dogodek, katerega rdeča nit so bile izkušnje iz prvega leta uporabe novega zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je v pozdravnem nagovoru predstavila bistvene spremembe in izzive, ki jih je prinesel novi ZVOP-2, v okviru kratkega pregleda statistike preteklega leta pa je izpostavila, da je bilo lansko leto za Informacijskega pooblaščenca ponovno rekordno, saj je bilo obravnavanih kar 1443 novih zadev zaradi suma kršitve varstva osebnih podatkov. Povečalo se je tudi število prejetih obvestil o kršitvi varnosti osebnih podatkov (teh je bilo 183), med katerimi se jih je večina nanašala na zunanje vdore v informacijske sisteme. Zelo se je povečalo tudi število postopkov sodelovanja v čezmejnih nadzorih zoper upravljavce, ki imajo sedež v drugih državah članicah EU, njihove aktivnosti pa zadevajo tudi slovenske državljane (teh je bilo kar 277). IP vsako leto veliko pozornosti namenja tudi t.i. preventivnih aktivnostim; med drugim je lani izdal 1011 pisnih mnenj in izvedel 1569 svetovanj po telefonu.

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali:

•        Katja Koren Ošljak, zavod Vsak,

•        Klemen Kraigher Mišič, GDPR plus d.o.o.,

•        Tadej Hren, SI-CERT,

•        Dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

•        Alenka Jerše, namestnica informacijske pooblaščenke RS.

Udeleženci okrogle mize, ki se z varstvom osebnih podatkov srečujejo na različnih področjih in z različnih vidikov, so razpravljali o uspešnosti novega ZVOP-2 v praksi. Predstavili so vsak svoje poglede na posamezne določbe novega zakona in izpostavili aktualne izzive na področju varstva osebnih podatkov.

Tudi letos je IP podelil priznanja organizacijam, ki so v preteklem letu pridobile certifikat po standardu ISO/IEC 27001:2013 s področja informacijske varnosti. S pridobitvijo certifikata dobitniki izkazujejo veliko stopnjo zavedanja o pomenu varovanja informacij in s tem tudi osebnih podatkov ter sistematično vlaganje v ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti podatkov.

Tradicionalno je bilo podeljeno tudi priznanje Ambasador zasebnosti, ki ga je za leto 2023 prejela Katja Koren Ošljak iz zavoda Vsak, in sicer za njen angažma pri pripravi razstave o mladih, zasebnosti in zaupanju z naslovom "Kaj te briga?!". Razstava, ki temelji na raziskavi o digitalnih pravicah, zasebnosti in zaupanju mladih v delovanje digitalnih platform z naslovom »Mladi, zasebnost in zaupanje v Sloveniji: utemeljitev potrebe po strožjih predpisih«, na svež in humoren način odkriva in izpostavlja izzive in priložnosti odraščanja v vse bolj digitaliziranem svetu.

 

Informacijski pooblaščenec