Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Dogodek ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov

+ -
28.01.2021

Evropski dan varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec (IP) letos posvetil izzivom, ki jih je na področje obdelave osebnih podatkov in pravice do zasebnosti prinesla pandemija novega korona virusa. Po nagovoru informacijske pooblaščenke ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov in podelitvi nagrade ambasador zasebnosti je IP v okviru evropskega projekta iDecide izvedel še spletni seminar za strokovnjake s področja sindikatov in delovnih združenj »Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju« ki se je prav tako dotikal tudi obdelave osebnih podatkov v času epidemije.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je v svoji predstavitvi uvodoma spomnila, da vsako leto 28. januarja obeležujemo Evropski dan varstva osebnih podatkov, saj je bila na ta dan leta 1981 sprejeta Konvencija Sveta Evrope o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo OP (Konvencija št. 108), ki letos obeležuje že svojo 40-letnico.

V kratkem pregledu statistike preteklega leta je pooblaščenka poudarila, da je bilo v letu 2020 ponovno uvedeno večje število inšpekcijskih postopkov, in sicer 1208, kar je kar 16-odstotno povečanje glede na leto poprej. Prejetih je bilo tudi rekordno število pritožb zaradi kršitev pravic posameznikov, in sicer 243, od katerih se je večina nanašala na pravico do dostopa do podatkov (226), pet pritožb se je dotikalo kršitve pravice do popravka, 11 pritožb pravice do izbrisa in ena pritožba omejitve obdelave osebnih podatkov. IP je aktivno sodeloval v 77 postopkih sodelovanja pri čezmejnem nadzoru zoper upravljavce, ki imajo sedež v drugih državah članicah EU, njihove aktivnosti pa zadevajo tudi slovenske državljane. Iz leta v leto se veča tudi število prejetih zaprosil za mnenja;  v letu 2020 je bilo pripravljenih 1331 pisnih mnenj na vprašanja posameznikov in institucij.

Leto 2020 je bilo posebno predvsem zaradi pandemije novega korona virusa, ki je krojila tudi velik del aktivnosti IP, saj je bilo v kontekstu obdelave osebnih podatkov v izrednih razmerah prejetih res veliko število raznovrstnih vprašanj in prijav. Ta so se nanašala npr. na obdelavo podatkov v okviru aplikacije za sledenje stikov, obdelavo osebnih podatkov pri šolanju na daljavo, ustreznost IT programov za spremljanje dela na domu, merjenje temperature ob vstopu v prostor (zaposlenim, strankam), videonadzor s termo kamero kot obliko inteligentne videoanalitike itd. Informacijska pooblaščenka je poudarila, da je in mora biti medicinska stroka tista, ki določa namen obdelave in nabor osebnih podatkov, ki je nujen za dosego namena varovanja javnega zdravja.

Že tradicionalno je IP na dogodku podelil priznanje ambasador zasebnosti. Za leto 2020 je priznanje prejel Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Prelesnikova je v utemeljitvi podelitve nagrade izpostavila, da nagrajeni inštitut pod vodstvom dr. Aleša Završnika že vrsto let ozavešča in opozarja na pomen zasebnosti in varstva osebnih podatkov v sodobni družbi. V turbulentnem letu 2020 so organizirali številne posvete, konference, simpozije in okrogle mize, med drugim o aplikacijah za sledenje okužbam in kibernetskih grožnjah v času COVID-19. Splošno in strokovno javnost so s prispevki v različnih medijih opozarjali na posledice uvajanja interventnih ukrepov, na etične in pravne dileme uvajanja umetne inteligence ter drsenja v družbo nadzora. S svojim delom so nastavljali zrcalo sodobni družbi, osvetlili tehnološke, družbene in pravne izzive, s katerimi se soočamo, in tako pomembno prispevali k bogatejšemu družbenemu dialogu o vplivu teh izzivov na temeljne človekove pravice.

Po zaključku obeležitve Dneva varstva osebnih podatkov je sledil strokovni seminar v okviru evropskega projekta iDecide, namenjen strokovnjakom s področja sindikatov in delovnih združenj z naslovom »Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju«? Na dogodku je bil poleg zanimivih govorcev in živahne razprave predstavljen tudi priročnik IP za delovno aktivno populacijo z odgovori na aktualne izzive obdelave osebnih podatkov v delovnih razmerjih (Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju?).

Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) pa je pripravil kratko video predstavitev, v kateri vam člani EDPB podajajo sporočilo ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov. Ogledate si jo lahko na naslednji povezavi: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-celebrates-data-protection-day_sl.