Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

iDecide

+ -

Cilj projekta je iDecide je  izobraževanje treh ciljnih skupin (starejših mladoletnikov (16- 18 let), starejših (nad 65 let) in delovne populacije) o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov in predvsem o temeljnih pravicah, ki jim jih zagotavlja zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov. Nova pravna akta, Splošna uredba o varstvu podatkov, ki je v celoti stopila v veljavo maja 2018 in prihajajoči nacionalni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), namreč pomenita za velik krog upravljavcev pomembno širitev obsega obveznosti in nalog. Na drugi strani uredba širi tudi nabor pravic posameznikov.

Glavne dejavnosti projekta iDecide bodo vključevale:

  • Oblikovanje treh sklopov prosto dostopnih, tiskanih in elektronskih, natančnih in kakovostnih izobraževalnih gradiv na temo novega okvira za varstvo osebnih podatkov, s posebnim poudarkom na pravicah, ki jih imajo posamezniki in možnostih njihovega uveljavljanja.
  • Izvedba šestih izobraževalnih seminarjev s področja varstva osebnih podatkov za srednješolske učitelje in strokovnjake s področja vzgoje, strokovnjake iz izobraževalnih zavodov za tretje življenjsko obdobje ter strokovnjake s področja sindikatov in delovnih združenj.
  • Vsakodnevna strokovna podpora širši javnosti in ciljnim skupinam s strani strokovnjakov na IP v obliki: brezplačnega telefonskega svetovanja, pisnega svetovanja, objave informacij in izobraževalnih gradiv na spletnih straneh IP ter izvedbe izobraževalnih predavanj na zunanjih dogodkih.

Projekt financira Evropska komisija, in sicer v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.