Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava fotografij na Facebooku

+ -
Datum: 12.05.2022
Številka: 07121-1/2022/514
Kategorije: Fotografije kot OP, Pravica do pozabe

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da je vaša prijateljica objavila več fotografij na Facebooku, na katerih ste prepoznavni, četudi se s tem niste strinjali. Zanima vas, kako bi se lahko te fotografije umaknile.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. 

 

IP je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave RS. Objava fotografije posameznika na socialnih omrežjih pa ne predstavlja nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V primeru javne objave fotografije, na kateri je upodobljen posameznik, gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Ustava RS). Objava fotografije posameznika na družbenih omrežjih pa ne predstavlja nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V primeru javne objave fotografije, na kateri je upodobljen posameznik, gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

Splošna uredba iz področja uporabe izključuje obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti (točka (c) drugega odstavka člena 2 Splošne uredbe). Navedeno pomeni, da fotografiranje, shranjevanje in nadaljnja obdelava fotografij v zasebne namene (kljub temu, da pri tem morda nastaja zbirka podatkov) ne sodi pod okrilje predpisov s področja varstva osebnih podatkov. IP torej v tem primeru ni pristojen organ za obravnavo vašega vprašanja.

V kolikor pa v danem primeru v zvezi z objavo fotografije na Facebooku ne gre za popolnoma osebno ali domačo dejavnost, temveč gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe, je upravljavec osebnih podatkov, ki osebne podatke objavi, dolžan upoštevati določbe Splošne uredbe. Med drugim je dolžan zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo in objavo osebnih podatkov posameznika  (npr. pridobiti veljavno privolitev posameznika) ter posamezniku omogočiti izvrševanje pravic, ki jih ima po Splošni uredbi. V takem primeru lahko posameznik pod določenimi pogoji pri upravljavcu podatkov uveljavlja svojo pravico do izbrisa osebnih podatkov (več o pravici do izbrisa si lahko preberete na strani: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/). 

Četudi v danem primeru ne bi šlo za obdelavo podatkov v smislu Splošne uredbe, bi lahko objava vaše fotografije na Facebooku brez vaše privolitve predstavljala poseg v vaše osebnostne pravice, ki jih lahko uveljavljate na pravdnem sodišču, pod določenimi pogoji bi lahko šlo celo za kaznivo dejanje skladno s Kazenskim zakonikom (KZ-1), npr. za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov (143. člen KZ-1) ali pa za določene elemente kaznivih dejanj iz 158. do 162. člena KZ-1, kot so npr. razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev, opravljanje in očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, itd.

IP na koncu še pojasnjuje, da daje Facebook na svoji spletni strani uporabnikom možnost prijave neprimerne vsebine ali neželene pošte. Več informacij o tem lahko najdete na: https://www.facebook.com/help/www/181495968648557?ref=u2u.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP